พระคัมภีร์หนึ่งเล่มสำหรับทุกหลังคา
พระคัมภีร์หนึ่งเล่มสำหรับนักเรียนทุกคน
พระคัมภีร์สี่เล่มสำหรับทุกวัด

"Ever since we recieved this book, joy has filled our home. Do you have any more? I want to share this book with my other family members."

Testimony

เชียงราย

"When I read the Bible I got to know who God is. I believe in Jesus and have chosen to follow Him."
 

Testimony

เชียงราย

"I read a little bit and then try to apply what I read to my life. After I do that, then I read a little more and try to apply that."

Testimony

เชียงราย


SPONSOR A VILLAGE

BY LOCATIONBY NAME - *COMING FEATURE*


GET INVOLVED

ผู้ร่วมมือ

Working together

ผู้ร่วมมือมารถเป็นทีม คริสตจักร หรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ผู้ร่วมมือสามารถรับผิดชอบในพื้นที่ใหญ่ที่มีหลายๆหมู่บ้าน เช่น รับผิดชอบทั้งจังอำเภอ หรือ ทั้งจังหวัดในประเทศไทย ผู้ร่วมมือ จะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนสปอนเซอร์

BECOME A PARTNER