Working together

ผู้ร่วมมือ

ผู้ร่วมมือสามารถเป็นทีม คริสตจักร หรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ผู้ ร่วมมือสามารถรับผิดชอบในพื้นที่ใหญ่ที่มีหลายๆหมู่บ้าน เช่น รับผิดชอบทั้งอำเภอ หรือ ทั้งจังหวัดในประเทศไทย ผู้ร่วมมือจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนสปอนเซอร์

ผู้ร่วมมือจะได้ทำงาน ร่วมกับสปอนเซอร์(คริสตจักรท้องถิ่นและองค์กร, ทีมนานาชาติที่มาในประเทศไทยและคริสตจักรทั่วโลก) รับความช่วยเหลือจากสปอนเซอร์และทำให้สปอนเซอร์มีส่วนร่วมด้วย

ผู้ร่วมมือรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง
 • จัดเตรียมพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดไว้สำหรับพื้นที่รับผิดชอบ
 • รับเงินถวายสำหรับพระคัมภีร์ที่จะแจกจ่าย จัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับสั่งพิมพ์พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดเพิ่มเติม
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ประสานงานแชร์พระคัมภีร์ภายในประเทศเพื่ออัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
 • เข้าสู่ระบบของเว็บผู้ดูแลระบบและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับพื้นในหมู่บ้านที่ไปแจกพระคัมภีร์
 • ตั้งตัวแทน 1 คนขึ้นไปสำหรับการประชุมแชร์พระคัมภีร์ระดับชาติ(ยังไม่ทราบวันและเวลาของการประชุม)
 • ใช้แอปแชร์พระคัมภีร์ในการแจกจ่ายพระคัมภีร์ทั้งหมดและช่วยสอนสปอนเซอร์ใช้แอป(แอปใช้ง่าย)

คุณ อยากร่วมมือกับกับเราเพื่อที่จะเห็นพื้นที่ของคุณเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้า ไหม ถ้าหากคุณสนใจจะร่วมมือกับเรา กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้

 • โทรศัพท์
 • ภาษาที่ถนัดในการติดต่อสื่อสาร (ไทย, อังกฤษ, อื่นๆ)
 • พื้นที่ที่คุณอยากรับผิดชอบ
 • คำบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของคุณทำใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
 • ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ร่วมมือ

Powered by jqueryform.com